ثبت خاموشی

در صورتی که خاموشی در محلی اتفاق افتاده هست با پر کردن فرم زیر آن را به ما اطلاع دهید